Örbyhus Golfklubb

Golfens olika spelformer

1 Amigo

Detta är som 4-boll Bästboll men spelas när man endast är tre fysiska spelare. Spelformen innebär att man hittar på en fjärde spelare, som kallas ”Amigo” eller ”Amiga”.

Denna fiktive spelare gör sedan par på alla hålen. Man spelar därefter 4-boll bästboll – eller bästboll/sämstboll – där varje spelare har Amigo som partner i sex hål. Man lottar lämpligen om vem som ska börja med Amigo.

2 Bogeytävling

Spelformen innebär att spelaren spelar mot banans par som i match. Banans par är alltså ”motspelaren”. Bogeytävling kan spelas med eller utan handicap. Vid ett resultat som är lika med par (”netto” när man spelar med handicap) får spelare 0. Ett resultat bättre än par ger ett +, medan ett resultat sämre än par ger ett -.

Den spelare som får ihop flest + (alternativt lägst antal – om ingen skulle ha fått några +) under ronden vinner tävlingen.

3 Ett, två, tre

Spelas av tre personer som bildar lag och spelar 9-håls poängbogey. Under de tre första hålen räknas bästa scoren för en person i bollen. För hål 4-6 räknas bästa scoren för 2 spelare i bollen och för hål 7-9 räknas den sammanlagda poängen för samtliga tre spelare. Ej reducering av handicap.

4 Flaggtävling

Singeltävling som spelas som slagtävling där spelaren får en markerad flagga att placera där bollen ligger när man förbrukat sina slag. Skulle en spelare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall spelaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker. Spelaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.

5 Foursome

Två spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag på denna. Spelarna slår ut växelvis från tee, så att den spelare som slog ut på det första hålet, slår ut på alla udda hål. Handicapet utgörs av spelarnas genomsnittliga spelhandicap.

6 Fyrboll Bästboll

Två spelare bildar par och spelar var sin boll. Man skriver bådas score och det bästa resultatet på varje hål räknar man in i parets slutscore. Vardera spelare får tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap, därefter sker avrundning till närmaste heltal. Kan också spelas som matchspel. Förekommer även att man räknar också de sämsta resultaten i bollen – 4-Boll Bäst & Sämst – alternativt det sammanlagda resultatet – 4-Boll Bäst & Sammanlagt.

7 Greensome

Två spelare som utgör ett lag slår ut på varje tee. Spelarna väljer sedan den boll de vill spela vidare på och spelar därefter vartannat slag på denna boll. Reducerat spelhandicap är summan av 60% av spelhandicapen för spelaren som har lägst spelhandicap av de två och 40% av spelhandicapen för spelaren som har högst spelhandicap.

8 Irish Greensome

Irish Greensome är en variant på vanlig greensome. Skillnaden är att man på par 4- och par 5-hål slår andraslaget på sin partners boll, varefter laget väljer gemensam boll att fortsätta med.

Det förekommer även en mindre vanlig variant av Irish Greensome där man på par 4- och par 5-hål slår andraslaget på sin egen boll istället för sin partners.

9 Köpenhamnare

Spelformen är ett matchspel där tre spelare delar på sex poäng per hål. Vinnaren får 4 poäng och tvåan 2 poäng. Vid oavgjort resultat delas poängen.

10 Melody

Melody spelas av tre personer som bildar lag. Spelarna erhåller sina spelhandicap. Alla spelare spelar hålet individuellt och väljer sedan vems resultat som skall räknas, vilket fordrar noga övervägande i början med tanke på fortsatt spel. Detta måste göras efter varje hål och inte efter det att rundan avslutats. Vid 9 hål skall man ha ringat in tre hål per spelare och vid 18 hål sex hål per spelare.

11 Nassau

Spelas som poängbogey, slagtävling eller bogeytävling. Man kan vara två, tre eller fyra spelare. En 18-hålsbana delas in i tre delar; första nio, andra nio och totalt. Vinnaren av varje del får en poäng. Man spelar alltså om tre poäng.

12 Poängbogey

Du räknar ihop dina poäng på varje hål och den totalpoäng du får är ditt resultat, din score.

Hur många poäng du får på varje hål beror på hur många slag du har på respektive hål i förhållande till par. Om du t.ex. får 16 slag extra enligt banans slope, så har du ett extraslag utöver par på 16 av banans 18 hål (om 18-hålsbana). De 16 hålen bestäms av hålens indexering, där man börjar med att fördela slag på hål med lägst indexvärde. Får du istället t.ex. 24 slag enligt slopen, har du ett extraslag på alla de 18 hålen och två extraslag på de sex hålen med lägst indexvärde.

Poängberäkningen sker på så vi att du jämför de antal slag du har på ett visst hål med ditt ”normalresultat” (hålets par plus eventuella extraslag enligt ovan). Om du har två eller fler slag över ”normalresultatet” blir poängen på det hålet 0. Har du ett slag över ”normalresultatet” får du 1 poäng. Spelar du hålet på ditt ”normalresultat” får du 2 poäng, och har du ett slag mindre än ”normalresultatet” blir scoren 3 poäng, o.s.v..

13 Rosa pantern

Rosa pantern spelas i två steg, som singel och som lagspel om tre personer.

Lagspelet innebär att man har en rosa boll som skall spelas av spelaren på vart tredje hål. Samtidigt som man spelar den rosa bollen spelar man även sitt eget spel. Man för alltså en score för sig själv och en score för den rosa bollen. När man inte spelar den rosa bollen spelar du en vanlig vit boll. Skulle den rosa bollen gå i vattnet eller out är spelet slut för laget, men man fortsätter spela singelspelet som vanligt. Spelaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.

14 Scramble

Spelas i lag med 2, 3 eller 4 personer. Alla spelare slår ut från tee varefter man väljer bästa boll och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom 15 cm från detta läge, dock ej närmare hål, och spelar sina slag. Det förekommer även ibland att laget måste välja ett visst antal utslag från varje medlem.

Tävlingen spelas oftast utan handicap, men vill man spela med handicap, bör lagets spelhandicap vara 25% av sammanlagd spelhandicap vid två spelare, 15% vid tre spelare och 10% vid fyra spelare.

15 Slaggolf

Spelas som slagtävling, men alla spelare får oberoende av spelhandicap spela max fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Därefter plockas bollen upp och scoren noteras till par+5 slag.

16 Slagtävling

Du räknar ihop ditt totala antal slag på ronden (bollen måste hålas ur) = bruttoresultat. Du drar sedan bort dina erhållna slag (dina erhållna slag är de slag du får via slopetabellen på den aktuella banan) och får därigenom din nettoscore.

17 Snörtävling

Spelas normalt som slagtävling men där varje spelare får en sax och ett snöre vars längd i meter motsvarar spelhandicapet.

Spelaren får använda snöret för att förbättra bollens position – t.o.m. håla ut med hjälp av snöret – mot att den använda delen av snöret klipps av. Den som har lägst antal slag efter 18 hål vinner. Det spelar ingen roll om vissa spelare har snöre kvar efter 18 hål eller inte.

Golf i Sverige skapades, utvecklas och underhålls av Dovora Interactive. I dagsläget finns det en app för Android, iOS samt den här webbsidan. Vår vision är att vara en heltäckande guide för golfspel i Sverige.

Gillar du kakor?

Vi använder kakor för att du ska få en bättre upplevelse på vår webbsida. Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi sparar kakor på din dator.