Golf i unik slottsmiljö
Örbyhus Golfklubb

Lokala regler

Myrstackar
Myrstackar betraktas som mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig

Jordfasta stenar på fairway
Jordfasta stenar och berg i dagen på finklippta delen av spelfältet
(se regel 25-2 för definition) betraktas som mark under arbete.
Regel 25-1 är tillämplig

Svackor
Svackorna runt skogsholmarna på hål 5 och 12 är del av spelfältet

Banmarkering på hål 3
På hål 3 är området till höger (västerut) om röd markering oändligt rött

Skador i bunker
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig.

Elstängslet
Elstängslet på banan är oflyttbart hindrande föremål innanför banans gräns.
Regel 24-2 är tillämplig

Avståndsmätare tillåten vid allt spel på banan
Spelare får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd

Avståndsmarkeringar till mitt på green
Nedanstående markeringar är oflyttbara hindrande föremål
Regel 24-2 är tillämplig

Vit platta200 m
Gul platta150 m
Orange platta125 m
Röd platta100 m
Blå platta75 m