Aktuell baninformation

Aktuell baninformation

Banan är öppen med sommargreener och ordinarie tee.
Bokning via GIT från kl 9,00, före det är banan HELT avstängd.
Rangen öppen.
Korthålsbanan öppen

NÅGRA NYHETER

Till hål 3 går man på vänster sida om diket fram till en ny övergång. Den gamla bron vid 2:ans green är borta.