Samarbeten

Nedan listas aktuella samarbeten med andra klubbar m.m.

Väddö GK 2019
Medlemmar i respektive klubb spelar för halv ordinarie greenfee på den andres bana.
Gäller både vardag och helg.

Wattholma GK 2019
Medlemmar i respektive klubb spelar för halv ordinarie greenfee på den andres bana.
Gäller både vardag och helg.
Dessutom har respektive medlem möjlighet att spela alla tävlingar på den andres bana.
För detta betalar man 100 kr tävlingsgreenfee samt ordinarie tävlingsavgift.