Ledningsfilosofi

Målsättningen är att få en arbetande styrelse med ett samlat grepp och delegerat utförande. Planering, prioritering, beslut och uppföljning sker utifrån sex ansvarsområden. Styrelsen verkar i nära kontakt och samarbete med klubbens medlemmar i motsvarande kommittéer.

En kansliansvarig sköter tillsammans med övrig kanslipersonal och styrelsen det dagliga arbetet, koordinerar och följer upp beslutade åtgärder.

Styrelsens önskan är att medlemmarna engagerar sig i de olika kommittéerna och uppmanar intresserade av att ta kontakt med lämplig person i styrelsen.