Miljöarbete och Policy

Miljöarbetet på Örbyhus GK

Miljö- och BankommittéStyrelsen för Örbyhus Golfklubb arbetar sedan något år tillbaka med 5 stycken kommittéer varav en är Miljö och Bana. Totalt är vi 8 ledamöter vilka tillsammans har som uppdrag att arbeta fram förslag på banförbättringar och Miljöplan. Kommitténs förslag fastställs av styrelsen och dessa gäller för både klubb och bolag. Banförbättringar 2015 och framåt kan du öppna och följa kontinuerligt kommittéens arbete när det gäller förbättringar på banan och dess närområde. Senaste plan fastställes 7 oktober 2015 av styrelsen. Uppdatering gjordes den 2 maj 2016. Miljöplan är en sammanfattning över klubbens miljöfrågor. Utöver Miljöplan finns också ett inre dokument som beskriver Arbetsmiljöfrågor för personal och klubb. Miljö- och Bankommitté har reviderat Miljöplan 2014 och styrelsen fastställt den att gälla från och med 25 februari 2016 och tillsvidare. Vi kommer fortlöpande att informera om de miljö- och baninsatser som sker på klubben.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Gunnar Nilsson via
mailadress: bana-miljo@orbyhusgolf.se 

Gunnar Nilsson Styrelseledamot/kommittéansvarig

 

Banförbättringar

Miljöplan

Miljöpolicy

På årsmötet 2011-04-30 togs beslut om en miljöpolicy gällande för Örbyhus Golfklubb med lydelse som följer:

• Örbyhus Golfklubb är belägen i en historisk miljö med stora naturvärden. Örbyhus golfklubb ska verka för verksamheten bedrivs så att dessa värden långsiktigt bevaras,

• Den biologiska mångfalden vid Örbyhus golfklubb ska skyddas på land såväl som i vatten,

• I driften och skötseln av golfanläggningen ska vi ständigt försöka att finna sträva efter lösningar som är resursbesparande och minskar den negativa miljöpåverkan,

• Örbyhus Golfklubb har som målsättning att bedriva ett aktivt, långsiktigt och hållbart miljöarbete.  Detta skall genomsyra hela verksamheten och involvera personal, styrelse, kommittéer, medlemmar, gäster och andra aktörer knutna till klubbens verksamhet samt drivas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.