Friskvård

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare,
gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf godkänns som friskvårdsbidrag.

I korthet innebär det:

  • Domen kvalificerar golf som “motion eller friskvård av enklare slag“, vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag.
    Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.
  • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år.
    Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
  • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.
  • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Golf.se finner du mer utförlig information.

Klubben kommer löpande informera om vad vi kan erbjuda i form av friskvårdspaket.