Banlayout

Vi ser korthålsbanan som ett fint komplement till 18-hålsbanan.

Den ger bra tillfälle att att träna närspel.

Mycket av nybörjarträningen förläggs hit.

Den kan också utnyttjas av boende på vårt hotell för lite trevliga kvällsaktiviteter

Scorekort finns i receptionen

 

Baninformation

Banan är öppen för medlemmar och greenfee-gäster utan särskild avgift

I övrigt tillämpar vi Pay & Play spm kostar 50 kr/dag.

Banan har 5 hål med varierande slaglängder mellan 50-70 meter.

Greener och utslagsplatser är med konstgräs för att underlätta underhåll liksom för att få en lång säsong.

 

Ordningsregler

Det är endast tillåtet att spelka med järnklubbor.

Ge akt på var andra spelare befinner sig innan du slår ut.

Om du spelar mot "annan" green, vilket endast bör ske i undantagsfall, måste största försiktighet iakttas.

Det finns en rastplats med grillplats för engångsgrillar (finns att köpa i restaurangen).

Håll rent och snyggt och använd rätt sopkärl. Burkar och flaskor tas med tillbaka till restaurangen