Aktuell baninformation

2018-08-02
Lägesförbättring ett scorekort gäller generellt på hela den finklippta delen av banan inklusive green

2018-07-19
Så dåligt som på bilden nedan är det som tur är inte ännu, men det börjar bli vattenbrist i den normalt grunda (2m) Vendelsjön vars vatten vi använder för bevattning av banan.
Så från och med den 19 juli blir vi tyvärr tvungna att sluta bevattna fairways till vidare.
Vi fortsätter bevattna tee’s, greener och foregreen som vanligt!

2018-07-06
Dagbevattning av greenerna sker:
11:00- 11:15
13:00- 13:15
15:00- 15:15
17:00- 17:15
19:00- 19:15

Bevattningen tar ca. 5 minuter.

2018-07-03
Vår banchef Kjell låter hälsa att man har påbörjat ytterligare åtgärder med greenerna.
På Torsdagen den 5/7 kommer man arbeta med green 1, 2, 3 och 7.

2018-06-24

Under den gångna veckan har banpersonalen tillsammans med ett gäng frivilliga jobbat med greenerna på hål 4, 5, 6, 8 och 9.
Likt förut är det luftning, vertikalskärning, sådd och dressning som skett.
Just luftning och beskärning är viktiga moment då man vill få hål på den “skorpa” av dött gräs som finns kvar efter vintern.
Grässtråna tittar upp ca. två veckor efter sådd och sedan tar det ytterligare tid för gräsfröna att bli en riktiga plantor som är starka och kan klippas till önskad längd. Just nu klipps greenerna på 3,75mm höjd.

onsdag 27 juni kommer man fortsätta på samma sätt som ovan med greenerna på hål 13, 14, 15 och 16.

 

2018-06-15

Senaste två veckorna har bestått i “normal” banskötsel i avvaktan på resultat av den sådd som gjordes av grenerna på hål 2, 17 och 18.
Det är lite svårt att sia om resultaten, men grässtråna precis har börjat komma upp så vi är försiktigt positiva. Vid denna tidpunkt är gräset som känsligast och kräver noggrann skötsel i form av gödsel och bevattning.
Vädret har nu återgått till mera normalt vilket är positivt ur banans perspektiv.
Under veckan har också vi haft besök av SGF’s bankonsulent Henrik Norén som bidragit med sin expertkunskap.

Kommande vecka (25) kommer man från tisdag eftermiddag fortsätta arbetet med greenerna på hål 4 och 9 för att sedan ta sig över till andra sidan vägen och fortsätta där.
Och det handlar då fortsatt om beskärning, dressning, sådd samt luftning.

Övningsgreen
Hål 6

 

2018-06-01

Vår banchef Kjell låter hälsa att man har påbörjat ytterligare åtgärder med greenerna. Dessa kommer beskäras relativt djupt, sås samt dressas. Samtliga greener kommer gås igenom i ordningen sämst först. Man börjar med hål 2, 17 och 18 som från måndag 4/6 kommer bevattnas varannan timme. Skyltar om detta kommer sättas upp på både tee och vid greenen.

Gräset på fairway tar sig sakta med säkert förutom på en del ställen där spridarna krånglar. Banpersonalen
går igenom dessa löpande.
Man har också sått gräs på dom områden med MUA på hål 5 och 6.

 

2018-05-19

Tisdag 22 maj öppnar sommargreenerna äntligen för spel! På banan i stort grönskar det, men på en del fairways och i stort sett samtliga greener återstår en hel del.
Den hjälpsådd som gjordes på greenerna för några veckor sedan har tagit sig ok på en del håll,
medans det på andra ställen inte har fallit så väl ut.

Bevattningsanläggningen är också i gång för fullt på greener, tee’s och fairways.
Men trots intensiv bevattning behövs det hjälp av den naturliga fukten för att tillväxten ska bli bra. Det ovanligt varma och torra vädret är förvisso skönt för soldyrkande golfspelare, men tyvärr inte optimalt för gräset.
Så fort fuktigare väderlek är i sikte kommer greenerna beskäras och ytterligare hjälpsådd genomföras.
Vi har, trots den dåliga inledningen, goda förhoppningar om att greenerna ska återfå sitt vanliga fina skick även om det kan dröja en bit in i säsongen.

För intresserade länkar vi nedan till senaste rapporten från SGF’s bankonsulent för Uppland:
RAPPORT MAJ 

Klicka på bilderna för större version.

Hål 10
Hål 12
Hål 17
Hål 18

 

2018-05-12

De nya bevattningspumparna samt styrsystem är nu i drift och greenerna bevattnas 5 gånger per dygn.
Banpersonalen går nu igenom alla spridare på fairways och tee’s så att även dom kan bevattnas.

Vattnet och den värme som är gör att hjälpsådden som gjordes för ett par veckor sedan börjat växa så smått.
De greener som varit täckta med duk (t.ex. hål 3 och 6) kommer att börja klippas under veckan. Klipphöjd 7 mm.
Dukarna flyttas runt till andra hål för att öka markvärmen som fortfarande är låg en bit ner.

Det är fortfarande osäkert om greenerna kan öppna till den tävling som är planerad 19 Maj.
Besked kommer i mitten av veckan ifall tävlingen skjuts fram.

Klicka på bilderna för större version.

 

2018-05-06

Som synes på bilderna nedan så går det trögt med tillväxten på greenerna. Vi fortsätter med hjälpsådd och täcker växelvis greenerna med duk.
Dom nya bevattningspumparna och tillhörande styrsystem beräknas tas i drift 7-8 Maj och tillsammans med den värme som nu verkar ha infunnit sig hoppas vi nu kunna bevattna optimalt för så bra tillväxt som möjligt.

Från den 7 Maj är hela banan öppen, men med provisoriska greener på samtliga hål.
(tänk på att ronder med fler än två provisoriska greener inte är handicapgrundande.)

Preliminärt öppnar sommargreenerna helgen 19-20 Maj, men datumet kan komma att skjutas framåt beroende på hur gräset tar sig.

Nedan är lite färska foton tagna lördag 5 Maj. Mer brunt än grönt på greenerna tyvärr.
Man kan också se resultaten av den avverkning som slotten utfört under vintern.
Klicka på bilderna för större version.

 

Backen upp till hål 16. Green hål 11 skymtar nere till vänster.
Passagen mellan hål 15-16.
Green hål 6, täckt med duk.
Vy över hål 7.
Sten modell större upptäcktes i greenbunkern hål 7.

 

2018-04-20
Som synes har nu i stort sett all snö smält bort på banan. När det gäller greenerna är det fortfarande svårt att avgöra hur dom klarat vintern.
Gräset har inte riktigt kommit igång att växa ännu. Positivt är att greenerna inte verkar ha drabbats av svampangrepp.
Under vecka 17 kommer våra banarbetare påbörja vertikalskärning, dressning och hjälpsådd och dukar kommer läggas över de greener med minst soltimmar.

I övrigt reparerar man vildsvinsstängslet och förbereder för installation av dom nya bevattningspumparna.

På nedan bilder kan man se en del av den gallring och slutavverkning som godset har genomfört under vintern.
(klicka på bilderna för större version)

Säsongen som sådan är ca. 2-3 veckor försenad på grund av den långa vintern och i dagsläget kan vi inte sätta något datum för när banan öppnar.

Hål 14, 17 april
Hål 11, 17 april

 

2018-04-08
Greenerna är nu avskottade och resterande snö och is smälter så sakta bort.

Hål 18, 9 april

2018-03-27
Den långa vintern gör att banan fortfarande ligger under snö och is. Vår greenkeeper Kjell meddelar att man nu skottar av greenerna för att frilägga den tjocka isskorpa som ligger därunder. Sedan är det bara att invänta den efterlängtade våren. Plusgrader dygnet runt krävs för att få fart på smältningen.
Lite svårt att säga exakt hur stor skada greenerna har lidit under vintern, men en del greener kan behöva sås om.

Hål 18, 27 mars

Vi återkommer med mer veckovisa uppdateringar här när arbetat på banan dragit igång på allvar.