ÄNDRING AV JUNIORTRÄNINGAR

JUNIORTRÄNING 2019

(OBS: ÄNDRING AV TIDER, SE NEDAN)

Kl 16:30-17:30: Yngre Juniorer utan officiellt Hcp 
Kl 17:30- 18:30: Äldre Juniorer med officiellt Hcp
Mer info om träningarna hittar du på Filen “Junior” på hemsidan! 

Välkomna!