Örbyhus Golfklubb

Tävlingar

Tävlingssäsongen 2020 är avslutad.
En tävlingssäsong starkt påverkad av alla restriktioner på grund av Covid-19 pandemin.
Först i mitten av juli månad kunde säsongen startas med vår tävlingsvecka.
3 klubbors tävlingen 27 september avslutade säsongen.
Endast 13 tävlingar genomfördes mot normalt 20-23 tävlingar tidigare år.
Positivt är att antalet deltagare på våra tävlingar, både gäster och medlemmar har ökat.
I snitt hade vi under årets tävlingar 68 deltagare per tävling,  en ökning med 24 deltagare
jämfört med  2019.

Till dessa 13 genomförda tävlingar tillkommer Medlemsgolfen 2020 som spelades
under 13 veckor med final i slutet av september.

Sett totalt så har tävlingssäsongen, även om den varit 2 månader kortare än normalt i år
ändå inneburit att vi och våra gäster tillsammans spelat mer tävlings golf än på flera år.

Nu börjar arbetet att planera för nästa års tävlingssäsong.  Förhoppningsvis kan vi starta
den som brukligt när banan öppnar i vår. Tävlingsprogrammet för nästa säsong 2021
kommer att publiceras i god tid före säsongstart som brukligt.

Vi ses och hörs till våren!

Mvh
Örbyhus Golf
Tävlingskommitté