Avgifter 2020

Fastställda årsavgifter 2020
Medlemskategori kr
Seniorer 5 200
Förstaårsseniorer 3 500
Andraårsseniorer 4 500
Distans 3 100
Greenfee 399
Greenfee Plus Utgår
Juniorer 7-15 år 700
Juniorer 16-18 år 1 000
Juniorer 19-21 år 2 000
Juniorer 22-26 år 3 400
Familj 11 000
Förslag betalningsvarianter för fullt betalande seniorer:
1  Betala hela avgiften före årsskiftet och erhåll 200 kronors rabatt.
2  Betala halva avgiften före årsskiftet och andra hälften före sista mars
Samtliga medlemskategorier
Kan betala avgiften via MoreGolf Mastercard o därmed dela upp avgiften