Örbyhus Golfklubb

Arbete på banan

Vassbränning på hål 1
Skottning av snö på green 10 och 17
Bortforsling av is från greener
Nedtagning av granar vid hål 4
Tallen på hål 14 har blåst sönder