VETERANER

VETERANER

Välkomna till 2021 års säsong.
Precis som tidigare år har planen varit att vi startar vår måndagsaktivitet första veckan i maj samt att
köra 20 omgångar med en avslutning i september.
Under rådande pandemi ser det ut som om att vi behöver även detta å justera upplägget.

Vid veteranstyrelsens senaste möte diskuterades hur upplägget inför denna säsong skall
utformas. Just nu råder som säkert de flesta vet “starka” rekommendationer från SGF
att inte organisera golftävlingar. Dock så tas nya beslut i frågan på veckobasis hos
SGF och vi kan hoppas att i takt med att vaccineringsprogrammet fortskrider att
lättnader i rekommendationerna skall komma. Vår målsättning är att komma igång
i maj. Beslut om när vi kan starta och utformning av aktiviteten kommer att
meddelas Er senare.

Årsmöte 2021
Då det för tillfället finns restriktioner om hur många vi kan samla till möte avvaktar
vi med att sätta datum för årsmötet.

Inbjudan
Till dig som inte varit med tidigare år vill vi skicka en särskild inbjudan.
Kom med och spela på måndagar. Skapa ny bekantskaper i en
uppsluppen och trevlig atmosfär. Vi spelar måndag förmiddag och
du kan välja om du vill spela 9 eller 18 hål.
Har du frågor eller funderingar om veteranernas verksamhet på Örbyhus Golf
så kontakta Torbjörn Appelqvist på tel: 070-2335544 eller
Kjell Söderström på tel: 070-6584646

Väl mött fram i vår.

Styrelsen Örbyhus GK veterangolfare